1395

اردوی جهادی – نوروز 1395

 شهرک مطهر بشاگرد نوزدهمین دوره از اردوهای جهادی دبیرستان خواجه نصیر طوسی منطقه پنج تهران در نوروز 1395 در شهرک مطهر بشاگرد و به مدت 13 روز برگزار گردید. ... ادامه مطلب