آرمــان

 مدرسه جهادی آرمان
از توسعه عدالت آموزشی در
مناطق روستایی حمایت کنید….

شــهـاب

در طرح شهاب
از دانش آموزان مستعد
نیازمند حمایت کنید..

حـبیـب

 در طرح حبیب
از دانش آموزان مدارس شبانه روزی
حمایت غذایی کنید…

دردانــه

در طرح دردانه
از ایتام روستانشین
حمایت کنید…

نذردرخت

به یاد عزیزان خود
در روستاها 
درخت بکارید…

آخــریــن اخــبــار

بر اساس توان و سلیقه خود در
پروژه‌های کوچک ما مشارکت کنید…

61%

احداث دنیای بازی
کــــودکــان

قطره قطره هزینه احداث پارک بازی کودکان در شهرک مطهر بشاگرد را تامین کنیم

هدف: 1,900,000,000 ریال

100%

بازسازی دبستان روستای لیرک جاسک 

قطره قطره ، هزینه تعمیر و بازسازی دبستان روستای لیرک  را تامین می کنیم.

هدف: 350.000.000 ریال

59%

خرید کولر گازی اتاقک تصفیه آب شهرک مطهر

قطره قطره  یک دستگاه کولر جهت  دستگاه تصفیه آب شرب شهرک مطهر تهیه می کنیم

هدف: 80,000,000 ریال

رویدادهای آینده

نـــذر نـــان

 • 00

  روز

 • 00

  ساعت

 • 00

  دقیقه

 • 00

  ثانیه

به زودی طرح جمع آوری و توزیع نذورات نان خیرین در میان خانواده‌های محروم نیازمند در شهرستان‌های بشاگرد و رودان راه‌اندازی خواهد شد.

سایت‌های مرتبط
_

سایت‌های مرتبط