اردوهای جهادی

  برگزاری اردوی جهادی دانش آموزی و دانشجویی از مهم ترین فعالیتهای بنیاد می باشد. اردوی جهادی که الهام گرفته از فعالیت های داوطلبانه مردمی در اوایل انقلاب اسلامی می باشد از بیست و سه سال پیش تا کنون در این مجموعه به اجرا در آمده است که سالیانه بیش از 150 نفر از دانش آموزان، دانشجویان و مربیان و دبیران در آن حضور پیدا می کنند. 

فرهنگ سازی

روحیه جهادی روحیه ای بر آمده از متن دین است. از این رو سعی در بسط و گسترش فرهنگ جهادی در میان نوجوانان و جوانان یکی از مهم ترین ابعاد اردوهای جهادی است. آشناسازی دانش آموزان و دانشجویان با این فرهنگ آنان را برای حل مشکلات و معضلات اجتماعی آماده تر می کند.

خودسازی

یکی از ارکان اردوهای جهادی هجرت است. جدایی از زندگی روزمره و حضور در محیطی با حداقل امکانات زندگی،  این بستر را فراهم می آورد تا شرکت کنندگان بیش از پیش ضعف های فردی و تعلقات به زندگی روزمره را درک کنند. محیط اردوی جهادی بستر مساعدی برای تمرین ترک تعلق است.

خدمت رسانی

یکی دیگر از اهدافی که در اردوهای جهادی پیگیری می شود؛ خدمت رسانی به محرومین است. این اردوها تلاشی در جهت اداء دِین به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور است. در این راستا بنیاد با بهره گیری از تخصص و تعهد حاضران در امر خدمت رسانی به مناطق محروم حرکت می نماید. هرچند به خاطر کوتاه مدت بودن این اردوها حجم فعالیت های عمرانی و خدماتی که در طی آنها ارائه می گردد محدود است ، اما به خاطر آشنایی حاضران با مشکلات و نیازمندی های این مناطق، خدمات رسانی و ارسال کمکهای مادی و معنوی در طی سال نیز ادامه پیدا می کند. برگزاری دوازده دوره اردوی جهادی دانش آموزی و نه دوره اردوی جهادی دانشجویی و نیز چهار دوره اردوی خواهران نتایج مطلوبی در جهت محرومیت زدایی از روستاهای کشور داشته است و به طور متقابل اثرات بسیار مطلوبی نیز در میان شرکت کنندگان بر جا گذاشته است؛ به طوری که هر ساله بر تعداد افرادی که تمایل به حضور در اردو یا کمک رسانی مادی و معنوی به مناطق محروم دارند، افزوده می شود.