1394

اردوی جهادی – نوروز 1394

شهرک مطهر بشاگرد هجدهمین دوره از اردوهای جهادی دبیرستان خواجه نصیر طوسی منطقه پنج تهران در نوروز 1394 در شهرک مطهر بشاگرد و به مدت 12 روز برگزار ... ادامه مطلب