اردوی جهادی

اردوی جهادی – نوروز 1396

شهرک مطهر بشاگرد بیستمین دوره از اردوهای جهادی دبیرستان خواجه نصیر طوسی منطقه پنج تهران در نوروز 1396 در شهرک مطهر بشاگرد و به مدت 12 روز برگزار گردید. ... ادامه مطلب