تصاویر اردوی جهادی دانشجویی

اردوی جهادی – نوروز 1390

روستای پرانگی بشاگرد دهمین دوره از اردوهای جهادی فارغ التحصیلان موسسه خواجه نصیر طوسی منطقه پنج تهران در نوروز 1390 در روستای پورونگی بشاگرد ... ادامه مطلب