تصاویر اردوی جهادی دانش‌آموزی

اردوی جهادی – نوروز 1396

شهرک مطهر بشاگرد بیستمین دوره از اردوهای جهادی دبیرستان خواجه نصیر طوسی منطقه پنج تهران در نوروز 1396 در شهرک مطهر بشاگرد و به مدت 12 روز برگزار گردید. ... ادامه مطلب

اردوی جهادی – نوروز 1395

 شهرک مطهر بشاگرد نوزدهمین دوره از اردوهای جهادی دبیرستان خواجه نصیر طوسی منطقه پنج تهران در نوروز 1395 در شهرک مطهر بشاگرد و به مدت 13 روز برگزار گردید. ... ادامه مطلب

اردوی جهادی – نوروز 1394

شهرک مطهر بشاگرد هجدهمین دوره از اردوهای جهادی دبیرستان خواجه نصیر طوسی منطقه پنج تهران در نوروز 1394 در شهرک مطهر بشاگرد و به مدت 12 روز برگزار ... ادامه مطلب