تصاویر اردوی جهادی دانش‌آموزی

اردوی جهادی – نوروز ۱۳۹۶

شهرک مطهر بشاگرد بیستمین دوره از اردوهای جهادی دبیرستان خواجه نصیر الدین طوسی منطقۀ پنج تهران در نوروز ۱۳۹۶ در شهرک مطهر بشاگرد و به مدت ۱۲ روز برگزار ... ادامه مطلب

اردوی جهادی – نوروز ۱۳۹۵

 شهرک مطهر بشاگرد نوزدهمین دوره از اردوهای جهادی دبیرستان خواجه نصیر الدین طوسی منطقۀ پنج تهران در نوروز ۱۳۹۵ در شهرک مطهر بشاگرد و به مدت ۱۳ روز برگزار ... ادامه مطلب

اردوی جهادی – نوروز 1394

شهرک مطهر بشاگرد هجدهمین دوره از اردوهای جهادی دبیرستان خواجه نصیر طوسی منطقه پنج تهران در نوروز 1394 در شهرک مطهر بشاگرد و به مدت 12 روز برگزار ... ادامه مطلب