تصاویر اردوی جهادی دانشجویی

اردوی جهادی – نوروز 1389

روستای پرانگی بشاگرد نهمین دوره از اردوهای جهادی فارغ التحصیلان موسسه خواجه نصیر طوسی منطقه پنج تهران در نوروز 1389 در روستای پورونگی بشاگرد ... ادامه مطلب