صفحه اصلی|اخبار|درباره ما|تماس با ما
پنج شنبه ٠٢ خرداد ١٣٩٨
اخبار > انتشار جداول امتیاز مورد نیاز برای دریافت وام


  چاپ        ارسال به دوست

انتشار جداول امتیاز مورد نیاز برای دریافت وام

با توجه به سوالات مکرر اعضاء در خصوص میزان موردنیاز برای دریافت وام برای ساده سازی محاسبه، جداولی از میزان امتیاز موردنیاز جهت دریافت وام از یک میلیون تومان تا سی میلیون تومان با بازپرداخت 10 تا 36 ماه تهیه و ذیلاً جهت استفاده در اختیار عموم اعضاء قرار می گیرد. در استفاده از این جداول توجه به نکات زیر ضروری است:

1- برای خلاصه نمودن جداول، مبلغ وام از یک میلیون تومان تا سی میلیون تومان با پلکان یک میلیونی ذکر شده است. بدیهی است وام های بینابین نیز قابل دریافت می باشد به عنوان مثال فرد می تواند وام 4.500.000 تومانی دریافت نماید.

2- همجنین برای خلاصه سازی تعداد ماه های بازپرداخت از 10 ماه تا 36 ماه پیش بینی شده است اما عضو می تواند درخواست وام با تعداد ماه های بازپرداخت زیر 10 ماه ارائه نماید. اما امکان دریافت وام با اقساط بیش از 36 ماه مقدور نمی باشد.

3- همانطور که جداول نشان می دهند هرچقدر تعداد ماه های بازپرداخت برای یک وام مشخص بیشتر شود مقدار امتیاز موردنیاز نیز افزایش پیدا می کند.

4- همانطور که قبلا در آیین نامه ها ذکر شده است هر عضو می تواند به اندازه امتیاز خود و با کم و زیاد کردن تعداد ماه های بازپرداخت وام مطلوب خود را دریافت نماید اما نباید فراموش شود که حداکثر وام پرداختی نمی تواند از چهاربرابر موجودی عضو بیشتر باشد.

5- امتیازات هر فرد براساس ده معیار که قبلا در آیین نامه ها به آن اشاره شده است محاسبه می گردد اما از این ده معیار، دو معیار تاثیر بسیار زیاد در کسب امتیاز و دو معیار تاثیر بسیار زیاد در کسر امتیاز دارند و در محاسبات کلی و غیردقیق می توان از سایر عوامل صرف نظر نمود. در کسب امتیاز دو فاکتور میزان پس انداز و نیز تعداد روزهای عضویت بیشترین تاثیر را در کسب امتیاز دارند بدین صورت که هر 1000 امتیاز پس انداز در هر روز یک امتیاز مثبت و هر روز عضویت در صندوق نیز 200 امتیاز مثبت دارد.

اگر بخواهیم بدون ماشین حساب و بدون در نظرگرفتن سایر عوامل امتیازات کسب شده را محاسبه کنیم اگر K پس انداز در صندوق باشد (برحسب ریال) و P  تعداد ماه هایی که این مبلغ در حساب ذخیره شده باشد از فرمول زیر استفاده می کنیم:

K/10.000)+200)*P*30))


مبلغ وام مورد نیاز (ریال)
تعداد ماه
 بازپرداخت
10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000
10 166,000 232,000 298,000 364,000 430,000 496,000
11 172,000 244,000 316,000 388,000 460,000 532,000
12 178,000 256,000 334,000 412,000 490,000 568,000
13 184,000 268,000 352,000 436,000 520,000 604,000
14 190,000 280,000 370,000 460,000 550,000 640,000
15 196,000 292,000 388,000 484,000 580,000 676,000
16 202,000 304,000 406,000 508,000 610,000 712,000
17 208,000 316,000 424,000 532,000 640,000 748,000
18 214,000 328,000 442,000 556,000 670,000 784,000
19 220,000 340,000 460,000 580,000 700,000 820,000
20 226,000 352,000 478,000 604,000 730,000 856,000
21 232,000 364,000 496,000 628,000 760,000 892,000
22 238,000 376,000 514,000 652,000 790,000 928,000
23 244,000 388,000 532,000 676,000 820,000 964,000
24 250,000 400,000 550,000 700,000 850,000 1,000,000
25 256,000 412,000 568,000 724,000 880,000 1,036,000
26 262,000 424,000 586,000 748,000 910,000 1,072,000
27 268,000 436,000 604,000 772,000 940,000 1,108,000
28 274,000 448,000 622,000 796,000 970,000 1,144,000
29 280,000 460,000 640,000 820,000 1,000,000 1,180,000
30 286,000 472,000 658,000 844,000 1,030,000 1,216,000
31 292,000 484,000 676,000 868,000 1,060,000 1,252,000
32 298,000 496,000 694,000 892,000 1,090,000 1,288,000
33 304,000 508,000 712,000 916,000 1,120,000 1,324,000
34 310,000 520,000 730,000 940,000 1,150,000 1,360,000
35 316,000 532,000 748,000 964,000 1,180,000 1,396,000
36 322,000 544,000 766,000 988,000 1,210,000 1,432,000
مبلغ وام مورد نیاز (ریال)
تعداد ماه
 بازپرداخت
70,000,000 80,000,000 90,000,000 100,000,000 110,000,000 120,000,000
10 562,000 628,000 694,000 760,000 826,000 892,000
11 604,000 676,000 748,000 820,000 892,000 964,000
12 646,000 724,000 802,000 880,000 958,000 1,036,000
13 688,000 772,000 856,000 940,000 1,024,000 1,108,000
14 730,000 820,000 910,000 1,000,000 1,090,000 1,180,000
15 772,000 868,000 964,000 1,060,000 1,156,000 1,252,000
16 814,000 916,000 1,018,000 1,120,000 1,222,000 1,324,000
17 856,000 964,000 1,072,000 1,180,000 1,288,000 1,396,000
18 898,000 1,012,000 1,126,000 1,240,000 1,354,000 1,468,000
19 940,000 1,060,000 1,180,000 1,300,000 1,420,000 1,540,000
20 982,000 1,108,000 1,234,000 1,360,000 1,486,000 1,612,000
21 1,024,000 1,156,000 1,288,000 1,420,000 1,552,000 1,684,000
22 1,066,000 1,204,000 1,342,000 1,480,000 1,618,000 1,756,000
23 1,108,000 1,252,000 1,396,000 1,540,000 1,684,000 1,828,000
24 1,150,000 1,300,000 1,450,000 1,600,000 1,750,000 1,900,000
25 1,192,000 1,348,000 1,504,000 1,660,000 1,816,000 1,972,000
26 1,234,000 1,396,000 1,558,000 1,720,000 1,882,000 2,044,000
27 1,276,000 1,444,000 1,612,000 1,780,000 1,948,000 2,116,000
28 1,318,000 1,492,000 1,666,000 1,840,000 2,014,000 2,188,000
29 1,360,000 1,540,000 1,720,000 1,900,000 2,080,000 2,260,000
30 1,402,000 1,588,000 1,774,000 1,960,000 2,146,000 2,332,000
31 1,444,000 1,636,000 1,828,000 2,020,000 2,212,000 2,404,000
32 1,486,000 1,684,000 1,882,000 2,080,000 2,278,000 2,476,000
33 1,528,000 1,732,000 1,936,000 2,140,000 2,344,000 2,548,000
34 1,570,000 1,780,000 1,990,000 2,200,000 2,410,000 2,620,000
35 1,612,000 1,828,000 2,044,000 2,260,000 2,476,000 2,692,000
36 1,654,000 1,876,000 2,098,000 2,320,000 2,542,000 2,764,000
مبلغ وام مورد نیاز (ریال)
تعداد ماه
 بازپرداخت
130,000,000 140,000,000 150,000,000 160,000,000 170,000,000 180,000,000
10 958,000 1,024,000 1,090,000 1,156,000 1,222,000 1,288,000
11 1,036,000 1,108,000 1,180,000 1,252,000 1,324,000 1,396,000
12 1,114,000 1,192,000 1,270,000 1,348,000 1,426,000 1,504,000
13 1,192,000 1,276,000 1,360,000 1,444,000 1,528,000 1,612,000
14 1,270,000 1,360,000 1,450,000 1,540,000 1,630,000 1,720,000
15 1,348,000 1,444,000 1,540,000 1,636,000 1,732,000 1,828,000
16 1,426,000 1,528,000 1,630,000 1,732,000 1,834,000 1,936,000
17 1,504,000 1,612,000 1,720,000 1,828,000 1,936,000 2,044,000
18 1,582,000 1,696,000 1,810,000 1,924,000 2,038,000 2,152,000
19 1,660,000 1,780,000 1,900,000 2,020,000 2,140,000 2,260,000
20 1,738,000 1,864,000 1,990,000 2,116,000 2,242,000 2,368,000
21 1,816,000 1,948,000 2,080,000 2,212,000 2,344,000 2,476,000
22 1,894,000 2,032,000 2,170,000 2,308,000 2,446,000 2,584,000
23 1,972,000 2,116,000 2,260,000 2,404,000 2,548,000 2,692,000
24 2,050,000 2,200,000 2,350,000 2,500,000 2,650,000 2,800,000
25 2,128,000 2,284,000 2,440,000 2,596,000 2,752,000 2,908,000
26 2,206,000 2,368,000 2,530,000 2,692,000 2,854,000 3,016,000
27 2,284,000 2,452,000 2,620,000 2,788,000 2,956,000 3,124,000
28 2,362,000 2,536,000 2,710,000 2,884,000 3,058,000 3,232,000
29 2,440,000 2,620,000 2,800,000 2,980,000 3,160,000 3,340,000
30 2,518,000 2,704,000 2,890,000 3,076,000 3,262,000 3,448,000
31 2,596,000 2,788,000 2,980,000 3,172,000 3,364,000 3,556,000
32 2,674,000 2,872,000 3,070,000 3,268,000 3,466,000 3,664,000
33 2,752,000 2,956,000 3,160,000 3,364,000 3,568,000 3,772,000
34 2,830,000 3,040,000 3,250,000 3,460,000 3,670,000 3,880,000
35 2,908,000 3,124,000 3,340,000 3,556,000 3,772,000 3,988,000
36 2,986,000 3,208,000 3,430,000 3,652,000 3,874,000 4,096,000
مبلغ وام مورد نیاز (ریال)
تعداد ماه
 بازپرداخت
190,000,000 200,000,000 210,000,000 220,000,000 230,000,000 240,000,000
10 1,354,000 1,420,000 1,486,000 1,552,000 1,618,000 1,684,000
11 1,468,000 1,540,000 1,612,000 1,684,000 1,756,000 1,828,000
12 1,582,000 1,660,000 1,738,000 1,816,000 1,894,000 1,972,000
13 1,696,000 1,780,000 1,864,000 1,948,000 2,032,000 2,116,000
14 1,810,000 1,900,000 1,990,000 2,080,000 2,170,000 2,260,000
15 1,924,000 2,020,000 2,116,000 2,212,000 2,308,000 2,404,000
16 2,038,000 2,140,000 2,242,000 2,344,000 2,446,000 2,548,000
17 2,152,000 2,260,000 2,368,000 2,476,000 2,584,000 2,692,000
18 2,266,000 2,380,000 2,494,000 2,608,000 2,722,000 2,836,000
19 2,380,000 2,500,000 2,620,000 2,740,000 2,860,000 2,980,000
20 2,494,000 2,620,000 2,746,000 2,872,000 2,998,000 3,124,000
21 2,608,000 2,740,000 2,872,000 3,004,000 3,136,000 3,268,000
22 2,722,000 2,860,000 2,998,000 3,136,000 3,274,000 3,412,000
23 2,836,000 2,980,000 3,124,000 3,268,000 3,412,000 3,556,000
24 2,950,000 3,100,000 3,250,000 3,400,000 3,550,000 3,700,000
25 3,064,000 3,220,000 3,376,000 3,532,000 3,688,000 3,844,000
26 3,178,000 3,340,000 3,502,000 3,664,000 3,826,000 3,988,000
27 3,292,000 3,460,000 3,628,000 3,796,000 3,964,000 4,132,000
28 3,406,000 3,580,000 3,754,000 3,928,000 4,102,000 4,276,000
29 3,520,000 3,700,000 3,880,000 4,060,000 4,240,000 4,420,000
30 3,634,000 3,820,000 4,006,000 4,192,000 4,378,000 4,564,000
31 3,748,000 3,940,000 4,132,000 4,324,000 4,516,000 4,708,000
32 3,862,000 4,060,000 4,258,000 4,456,000 4,654,000 4,852,000
33 3,976,000 4,180,000 4,384,000 4,588,000 4,792,000 4,996,000
34 4,090,000 4,300,000 4,510,000 4,720,000 4,930,000 5,140,000
35 4,204,000 4,420,000 4,636,000 4,852,000 5,068,000 5,284,000
36 4,318,000 4,540,000 4,762,000 4,984,000 5,206,000 5,428,000
مبلغ وام مورد نیاز (ریال)
تعداد ماه
 بازپرداخت
250,000,000 260,000,000 270,000,000 280,000,000 290,000,000 300,000,000
10 1,750,000 1,816,000 1,882,000 1,948,000 2,014,000 2,080,000
11 1,900,000 1,972,000 2,044,000 2,116,000 2,188,000 2,260,000
12 2,050,000 2,128,000 2,206,000 2,284,000 2,362,000 2,440,000
13 2,200,000 2,284,000 2,368,000 2,452,000 2,536,000 2,620,000
14 2,350,000 2,440,000 2,530,000 2,620,000 2,710,000 2,800,000
15 2,500,000 2,596,000 2,692,000 2,788,000 2,884,000 2,980,000
16 2,650,000 2,752,000 2,854,000 2,956,000 3,058,000 3,160,000
17 2,800,000 2,908,000 3,016,000 3,124,000 3,232,000 3,340,000
18 2,950,000 3,064,000 3,178,000 3,292,000 3,406,000 3,520,000
19 3,100,000 3,220,000 3,340,000 3,460,000 3,580,000 3,700,000
20 3,250,000 3,376,000 3,502,000 3,628,000 3,754,000 3,880,000
21 3,400,000 3,532,000 3,664,000 3,796,000 3,928,000 4,060,000
22 3,550,000 3,688,000 3,826,000 3,964,000 4,102,000 4,240,000
23 3,700,000 3,844,000 3,988,000 4,132,000 4,276,000 4,420,000
24 3,850,000 4,000,000 4,150,000 4,300,000 4,450,000 4,600,000
25 4,000,000 4,156,000 4,312,000 4,468,000 4,624,000 4,780,000
26 4,150,000 4,312,000 4,474,000 4,636,000 4,798,000 4,960,000
27 4,300,000 4,468,000 4,636,000 4,804,000 4,972,000 5,140,000
28 4,450,000 4,624,000 4,798,000 4,972,000 5,146,000 5,320,000
29 4,600,000 4,780,000 4,960,000 5,140,000 5,320,000 5,500,000
30 4,750,000 4,936,000 5,122,000 5,308,000 5,494,000 5,680,000
31 4,900,000 5,092,000 5,284,000 5,476,000 5,668,000 5,860,000
32 5,050,000 5,248,000 5,446,000 5,644,000 5,842,000 6,040,000
33 5,200,000 5,404,000 5,608,000 5,812,000 6,016,000 6,220,000
34 5,350,000 5,560,000 5,770,000 5,980,000 6,190,000 6,400,000
35 5,500,000 5,716,000 5,932,000 6,148,000 6,364,000 6,580,000
36 5,650,000 5,872,000 6,094,000 6,316,000 6,538,000 6,760,000


١١:٣٨ - 1394/06/03    /    شماره : ٣٥٤٨    /    تعداد نمایش : ٢٢٥١خروج