در حال بارگذاری ...
 • قوانین و مقررات پرداخت کمک به بنیاد خیریه

  برای پرداخت کمک های خود به صورت الکترونیک جهت هزینه در مناطق محروم روستایی کشور، می توانید از طریق این درگاه و با استفاده از یکی از کارت های بانکی عضو شتاب نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر خود اقدام نمایید. قبل از پرداخت به نکات زیر توجه فرمایید:
  1- مبلغ شما از طریق درگاه بانک ملت دریافت می گردد اما شما می توانید با هریک از کارت های بانکی و با داشتن رمز دوم کارت و کد cvv2 آن نسبت به پرداخت وجه مورد نظر اقدام نمایید.
  2- پس از انجام عملیات پرداخت، به شما کد رهگیری ارائه می شود که برای پیگیری های بعدی می توانید از آن استفاده نمایید.
  3- در بخش نوع کمک می بایست نوع هزینه مبلغ واریزی را معین فرمایید.
  4- کمک های شما در بخش های زیر با توجه به شرح اعلامی هزینه خواهد شد:
  4-1- صدقات: وجوه صدقات دریافتی بسته به نیاز محرومین روستایی تحت پوشش، به صورت نقدی و غیرنقدی میان آن ها توزیع خواهد شد.
  4-2- کفاره: وجوه دریافتی در بخش کفاره صرف خرید آرد برای توزیع در روستاهای تحت پوشش خواهد شد.
  4-3- اکرام ایتام: در این بخش خیرینی که یتیم و یا ایتامی را تحت پوشش خود درآورده اند می توانند وجوه مورد نظر خود را در وجه یتیم مورد نظر واریز نمایند. لازم است خیر محترم حتما در بخش توضیحات، کد، نام و نام خانوادگی فرد تحت پوشش خود را ذکر نماید.
  4-4- تهیه جهیزیه: وجوه دریافتی در این بخش صرف تهیه جهیزیه اولیه برای نوعروسان روستایی خواهد شد. همچنین خیرین محترم می توانند با ذکر در بخش توضیحات، بخشی از هزینه های مراسم ازدواج جمعی در روستاهای کشور را تامین نمایند.
  4-5- کپرزدایی: با وجوه دریافتی در بخش کپرزدایی اقدام به ساخت خانه های روستایی جایگزین خانه های کپری خواهد شد. خیرین می توانند به صورت اشتراکی یا مستقل نسبت به ساخت این خانه ها اقدام نمایند.
  4-6- کمک به مدرسه سازی: کمک های دریافتی در این بخش در پروژه های مدرسه سازی روستایی به صورت اشتراکی و یا مستقل هزینه خواهد شد.
  4-7- تجهیز مدارس روستایی: با کمک های دریافتی در این بخش، تجهیزات مورد نیاز مدارس روستایی اعم از کتب کمک آموزشی، وسایل کمک آموزشی و ... تهیه و در اختیار این مدارس قرار خواهد گرفت.
  4-8- کمک هزینه آموزشی: مبالغ دریافتی دراین بخش جهت خرید لوازم التحریر، کتاب های کمک آموزشی و به کارگیری کمک معلم برای دانش آموزان محروم روستایی که تحت پوشش این بنیاد هستند مصرف خواهد شد.
  4-9- کمک به ساخت حسینیه: وجوه دریافتی در این بخش صرف پروژه های ساخت و یا تعمیر حسینیه های روستایی خواهد شد.
  4-10- کمک به ساخت و تعمیر مساجد: مبالغ دریافتی در این بخش برای کمک به ساخت مساجد روستایی و نیز تجهیز آن ها مصرف خواهد شد.
  4-11- ساخت و تجهیز مراکز درمانی: پرداختی های این بخش صرف ساخت و یا تجهیز مراکز درمانی روستایی شامل خانه های بهداشت، درمانگاه ها و مراکز جراحی سرپایی روستایی خواهد شد.
  4-12- کمک هزینه درمانی: کمک هزینه های درمانی دریافتی، برای تامین داروهای مورد نیاز و یا کمک هزینه های اعمال جراحی برای نیازمندان روستایی تحت پوشش هزینه خواهد شد.
  4-13- قربانی: خیرین محترم می توانند در مناسبت های مختلف وجوه خود را جهت قربانی در اختیار بنیاد قرار دهند تا قربانی آن ها در روستاهای کشور انجام و میان نیازمندان روستایی توزیع گردد. در حال حاضر حداقل وجوه دریافتی برای این بخش دویست هزار تومان و حداکثر پانصد هزار تومان به ازاء هر قربانی می باشد.
  4-14- عقیقه: در این بخش نیز خیرین محترم می توانند در مناسبت های مختلف وجوه خود را جهت عقیقه در اختیار بنیاد قرار دهند. عقیقه مورد نظر با رعایت مسائل شرعی مرتبط در روستاهای کشور انجام و میان نیازمندان روستایی توزیع می گردد. در حال حاضر حداقل وجوه دریافتی برای این بخش یکصد و پنجاه هزار تومان و حداکثر چهارصد و پنجاه هزار تومان به ازاء هر عقیقه می باشد. لازم است که هنگام پرداخت وجه، نام فرد مورد نظر و نام پدر وی جهت عقیقه در بخش توضیحات درج گردد. لازم به ذکر است عقیقه ای که تاریخ مشخصی برای آن تعیین نگردد دو روز بعد از سفارش انجام خواهد شد.


 • پروانه فعالیت