در حال بارگذاری ...
  • مدرسه سازی

    یکی از مشکلات مهم منطقه بشاگرد کمبود مراکز آموزشی است ودر جهت رفع این مشکل مدرسه سازی از فعالیت های مهم بنیاد در منطقه بشاگرد است و در این راستا تاکنون دوازده مدرسه شامل پیش دبستانی، دبستان، راهنمایی و دبیرستان با هزینه خیرین در شهرستان بشاگرد استان هرمزگان  و نیز شهرستان کاشمر احداث گردیده است.


  • پروانه فعالیت