در حال بارگذاری ...
  • طرح نسیم مهر

    با توجه به اهداف کلان بنیاد در منطقه بشاگرد که مبتنی بر ایجاد روحیه خودباوری در مردم بومی منطقه و کمک به توسعه و رشد زیر ساخت های کلان در منطقه می باشد توسعه ی آموزشی و تحصیلی در این منطقه جزء برنامه های مهم و ارزشمند این بنیاد در منطقه محروم بشاگرد محسوب می گردد. با توجه به تلاش ها و حمایت های انجام شده در حوزه زنگیگ بشاگرد بسیاری از فارغ التحصیلان مدارس منطقه توانسته اند به مراکز دانشگاهی راه پیدا کنند که امید است در آینده نزدیک با اتمام تحصیل این افراد و مشغول به کار شدن آن ها در مدارس منطقه، شاهد رشد و شکوفایی علمی و فرهنگی در منطقه باشیم. شایان ذکر است در حال حاضر بسیاری از کادر آموزشی و بهداشتی مدارس و مراکز درمانی از افراد غیر بومی منطقه هستند که حضور این افراد غیر بومی در منطقه با بروز مشکلات مختلفی نیز همراه بوده است. در راستای اهداف ذکر شده، بنیاد  طرحی تحت عنوان "نسیم مهر" برای حمایت مادی و معنوی از دانش آموزان شهرستان بشاگرد راه اندازی نموده است. در این طرح دانش آموزانی که در مدارس منطقه بشاگرد مشغول به تحصیل می باشند و با توجه به وضعیت نامناسب خانوادگی و اجتماعی، ادامه تحصیل آنها مشکل و یا ناممکن می باشد و تحت حمایت کافی تحصیلی آموزش و پرورش، کمیته امداد و یا سایر نهادهای آموزشی و یا خیریه نمی باشند، تحت پوشش مادی و معنوی این طرح قرار خواهند گرفت. خیرینی که مایل به حمایت تحصیلی از دانش آموزان بشاگردی باشند می توانند از میان دانش آموزان شناسایی شده توسط بنیاد، فرد یا افرادی را انتخاب و از وی حمایت نمایند.


  • پروانه فعالیت