در حال بارگذاری ...
  • طرح بهیار

    از آن جا که وضعیت بهداشتی در برخی از روستاهای منطقه بشاگرد نامناسب است، توجه به بهبود این وضعیت در دستور کار بنیاد قرار گرفته است. توزیع اقلام بهداشتی (مسواک، خمیر دندان، صابون، حوله، ناخن گیر) در مدارس منطقه، جمع آوری زباله از سطح روستا و دفن بهداشتی آن ها و نیز جمع آوری داروهای مازاد منازل در تهران و انتقال آن به مراکز بهداشتی و درمانی منطقه بخشی از تلاش های بنیاد جهت ارتقاء وضعیت بهداشتی منطقه بوده است.


  • پروانه فعالیت