در حال بارگذاری ...
  • طرح اکرام

    سیاست راهبردی و کلیدی بنیاد در مناطق محروم کشور و خصوصا در منطقه بشاگرد، ایجاد شغل و از بین بردن وابستگی اقتصادی اهالی این مناطق به کمک های حمایتی و امدادی است و در این راستا فعالیت های انجام شده بر وجود آمدن فرصت های شغلی جدید در این مناطق تاکید داشته است. اما به هر حال در این مناطق افرادی وجود دارند که به دلایل متعدد قادر به انجام کار نیستند و عملا در معیشت روزانه خویش نیز وابسته به کمک های نهادها و سازمان های امدادی و خیریه می باشند. ایتام بی سرپرست و بد سرپرست، زنان سرپرست فاقد شغل،کهنسالان از کار افتاده، معلولانی که قادر به کار نیستند و افرادی از این قبیل در زمره گروه هایی هستند که بنیاد در قالب طرح اکرام بخشی از مایحتاج عمومی آن ها را تامین می نماید. ساخت منازل مسکونی در قالب طرح کپر زدایی، توزیع خواروبار، پوشاک، لوازم التحریر و... از جمله اقدامات بنیاد برای این افراد است. در منطقه تاکنون 800 خانوار واجد شرایط شناسایی و تحت پوشش طرح اکرام قرار گرفته اند و تاکنون بیش از یکصد و ده تن مواد غذایی بین نیازمندان منطقه توزیع شده است.


  • پروانه فعالیت