در حال بارگذاری ...
  • ساخت شهرک مطهر

    بخش عمده ای از مشکلات و تنگناهای منطقه بشاگرد به ویژگی های جغرافیایی این منطقه باز می گردد. دور افتادگی و انزوای جغرافیایی ، محدودیت شدید و پراکندگی منابع تولید شامل آب و خاک، بارش محدود و تبخیر زیاد آب و دمای بالا و نیز محدودیت شدید عمق خاک، سنگلاخی بودن و فرسایش شدید خاک از عمده ترین علل و عواملی هستند که بر معیشت ساکنین منطقه تاثیر گذارند. جغرافیای کوهستانی منطقه بشاگرد باعث شده است تا کمتر بتوان زمین مسطحی را یافت که قابل بهره برداری برای کشاورزی و یا سکونت باشد. اما یکی از نقاط بکر و نادر موجود در منطقه بشاگرد دشت 2500 هکتاری "بارغ" است که در مرز این شهرستان با شهرستان جاسک قرار دارد. این دشت به دلیل نبود آب بدون استفاده باقی مانده بود. اما با توجه به بهره برداری از سد جگین در 20 کیلومتری این دشت، استعداد اولیه جهت بهره برداری از اراضی این دشت بوجود آمد. اما با عنایت به نظر و پیشنهاد اهالی بومی منطقه به این بنیاد جهت پیگیری ایجاد شهرکی مسکونی در اراضی این دشت موضوع در دست مطالعه قرار گرفت و اراضی وسیع ، دسترسی به منبع آب سد، مجاورت با جاده اصلی، وجود زیرساخت های برق و فیبر نوری و نیز نزدیکی به مرکز شهرستان و نیز سایر عوامل دخیل باعث شد نمایندگان مردم و بنیاد نسبت به پیگیری احداث یک شهرک مسکونی و زراعی در این دشت اقدام نمایند که در نهایت و با بیش از 30 ماه پیگیری این امر محقق گردید. همچنین بنیاد به جهت آماده سازی زیر ساخت های اولیه زندگی در این شهرک، اقدام به احداث دو مدرسه و یک درمانگاه در این شهرک نموده است و کار احداث منازل مسکونی مردم نیز در این شهرک آغاز شده است . بر اساس مطالعات انجام شده پیش بینی می شود بیش از بیست درصد جمعیت سرریز روستاهای منطقه و نیز روستاهای دورافتاده فاقد امکانات در این شهرک مستقر گردند که در این راستا شهرک مطهر به عنوان کانون اصلی فعالیت این بنیاد در شهرستان محروم بشاگرد خواهد بود.


  • پروانه فعالیت